Additional information

AKENDE AVATAVUSE TÜÜBID

 

CLOSED

Window, which is expandable, is standardly endowed with 1-point safety. If window is in a open position, then safety-bolt is not activated. We suggest to close Your window entirely if You leave home.

MICROVENTILATION

It is possible to open window ~10mm to assure minimal air-condition in the room. Can be left unattended.

Microventilation is possible to get for all turning-staggered window parts.

STAGGERED-OPENED

Window opens up for ventilation 100-200mm dependent on window size.

ROTARY-OPENING

Window opens on one side. Avoid opening acting-out and leaving unattended, because with wind-gust it can broken Your window.

KLAASID ja KLAASIJAOTUS

Kasutatakse erinevatest klaasidest klaaspakette:
• isoleer-, turva-, helisummutus-, spetsiaalklaase jm

Prosspulgad ja impostid
• Prosspulgad on klaaspaketi sisesed, pealekleebitavad
(laius 25 – 76 mm)
• Impostid laiusega: 64, 85 või 118 mm

KLAASIMINE

Klaasimine vastab DIN 18361 nõuetele.
• klaasimistihenditega (nn kuivklaasimine)
• APTK, TPE või silikoontihendid
Klaasivalts
• sügavus 24 mm
• raami ja lengi klaasipaksused kumera servaga klaasiliistuga:
15 – 36 mm
• raami ja lengi klaasipaksused kombineerides teiste VEKA klaasiliistudega: 15 – 42 mm

LISAVARUSTUS

Vastavalt vajadusele on võimalikud erinevad profiilid:
• laiendus-, aknalaua paigaldus-, seintega sidumis-, ühendus-, lisatugevdus-, õhutus- ja katteprofiilid

SULUSED

Vastavalt DIN 18357. Sobivad kõik kvaliteedikontrolli läbinud sulustemargid.
Lingid vastavalt Tellija soovile.

KVALITEEDIKONTROLL

Pidevat kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt RAL nõuetele.

VEKA SERTIFIKAAT

SULUSE JA ROMBI SERTIFIKAAT

FENSTER SERTIFIKAAT