Lisainfo

AKENDE AVATAVUSE TÜÜBID

 

SULETUD

Aken, mis on avatav, on standardselt varustatud 2-punkti turvalisusega. Kui aken on avatud asendis, siis turvasulused ei ole aktiveeritud. Soovitame kodust lahkudes sulgeda aken täielikult.

MIKROTUULUTUS

Aken võimalik avada ~10mm, et tagada ruumis minimaalne õhuvahetus. Võib jätta järelvalveta. Mikrotuulutust on võimalik saada kõikidele pöörd-, kaldavatavatele akende osadele.

KALDAVATUD

Kaldavanemine. Aken avaneb tuulutamiseks 100-200mm olenevalt akna suurusest.

PÖÖRDAVAMINE

Pöördavanemine. Aken avaneb küljele. Vältida akna hooga avanemist ja järelvalveta jätmist, kuna tuuletõmbega võib akna ja pale kokkupõrge lõhkuda nii akna kui ka aknapale.

KLAASID ja KLAASIJAOTUS

Kasutatakse erinevatest klaasidest klaaspakette:
• isoleer-, turva-, helisummutus-, spetsiaalklaase jm

Prosspulgad ja impostid
• Prosspulgad on klaaspaketi sisesed, pealekleebitavad
(laius 25 – 76 mm)
• Impostid laiusega: 64, 85 või 118 mm

KLAASIMINE

Klaasimine vastab DIN 18361 nõuetele.
• klaasimistihenditega (nn kuivklaasimine)
• APTK, TPE või silikoontihendid
Klaasivalts
• sügavus 24 mm
• raami ja lengi klaasipaksused kumera servaga klaasiliistuga:
15 – 36 mm
• raami ja lengi klaasipaksused kombineerides teiste VEKA klaasiliistudega: 15 – 42 mm

LISAVARUSTUS

Vastavalt vajadusele on võimalikud erinevad profiilid:
• laiendus-, aknalaua paigaldus-, seintega sidumis-, ühendus-, lisatugevdus-, õhutus- ja katteprofiilid

SULUSED

Vastavalt DIN 18357. Sobivad kõik kvaliteedikontrolli läbinud sulustemargid.
Lingid vastavalt Tellija soovile.

KVALITEEDIKONTROLL

Pidevat kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt RAL nõuetele.

VEKA SERTIFIKAAT

SULUSE JA ROMBI SERTIFIKAAT

FENSTER SERTIFIKAAT